Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
cuongsen
Thông tin
Ngày đăng ký   19/07/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   31
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   109380
Điểm blog   3150
Số bình chọn blog   531
Đã được xem   1468

Liên lạc
Bạn bè Có 91 bạn
IM   thebrick184
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/cuongsen Viên gạch ( 31 )