Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
nangkhothuychung
Thông tin
Ngày đăng ký   07/07/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   45
Trung bình   3 bài/tuần
Số Từ đã viết   15389
Điểm blog   153
Số bình chọn blog   28
Đã được xem   350

Liên lạc
Bạn bè Có 18 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/nangkhothuychung nguyen thi nga ( 45 )