Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
thanhhoajohann
Thông tin
Ngày đăng ký   07/07/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   122
Trung bình   4 bài/tuần
Số Từ đã viết   143405
Điểm blog   1481
Số bình chọn blog   253
Đã được xem   2733

Liên lạc
Bạn bè Có 144 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/thanhhoajohann thanhhoajohann ( 122 )