22/10/2007, 12:45
Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
annakim
Thông tin
Ngày đăng ký   30/06/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   24
Trung bình   2 bài/tuần
Số Từ đã viết   6886
Điểm blog   56
Số bình chọn blog   13
Đã được xem   183

Liên lạc
Bạn bè Có 12 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/annakim đêm dài ( 24 )