Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
annakim
Thông tin
Ngày đăng ký   30/06/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   25
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   6949
Điểm blog   56
Số bình chọn blog   13
Đã được xem   239

Liên lạc
Bạn bè Có 13 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/annakim đêm dài ( 25 )