Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
nhuphuong
Thông tin
Ngày đăng ký   19/06/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   21
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   117561
Điểm blog   69
Số bình chọn blog   12
Đã được xem   350

Liên lạc
Bạn bè Có 9 bạn
IM   diepkhuctinhca_2005

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/nhuphuong nhu phuong ( 21 )