29/10/2007, 00:52
Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
behavioi
Thông tin
Ngày đăng ký   15/06/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   44
Trung bình   3 bài/tuần
Số Từ đã viết   25260
Điểm blog   35
Số bình chọn blog   12
Đã được xem   520

Liên lạc
Bạn bè Có 36 bạn
IM   linh.vodanh
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/behavioi đừng buồn ta hỡi !!! ( 44 )