Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
shindang
Thông tin
Ngày đăng ký   30/04/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   4
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   3319
Điểm blog   20
Số bình chọn blog   4
Đã được xem   130

Liên lạc
Bạn bè Có 2 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/shindang shin coming's ( 4 )