Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
bodyguard266
Thông tin
Ngày đăng ký   12/04/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   142
Trung bình   3 bài/tuần
Số Từ đã viết   107306
Điểm blog   98
Số bình chọn blog   18
Đã được xem   460

Liên lạc
Bạn bè Có 12 bạn
IM   bodyguard266
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/bodyguard266 RỒNG VIỆT ( 142 )