Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
phamxuannam
Thông tin
Ngày đăng ký   10/04/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   11
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   231146
Điểm blog   35
Số bình chọn blog   6
Đã được xem   321

Liên lạc
Bạn bè Có 32 bạn

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/phamxuannam Cười Cùng Bạn Vui Cùng ... ( 11 )