Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
dlongtinhoc29
Thông tin
Ngày đăng ký   25/01/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   109
Trung bình   3 bài/tuần
Số Từ đã viết   118257
Điểm blog   6772
Số bình chọn blog   1136
Đã được xem   1879

Liên lạc
Bạn bè Có 71 bạn
IM   handsome_valentine2007
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/dlongtinhoc29 nhật ký buồn ( 109 )