Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
iloveyou123
Thông tin
Ngày đăng ký   22/11/2006
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   63
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   155331
Điểm blog   1446
Số bình chọn blog   0
Đã được xem   1158

Liên lạc
Bạn bè Có 60 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/iloveyou123 phá làng phá xóm ( 75 )