Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
donghoi8x
Thông tin
Ngày đăng ký   18/11/2006
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   260
Trung bình   4 bài/tuần
Số Từ đã viết   395523
Điểm blog   5394
Số bình chọn blog   0
Đã được xem   7242

Liên lạc
Bạn bè Có 182 bạn
IM   mr.haianh
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/donghoi8x * Hồn Việt ... ( 294 )