Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
khaihoan029
Thông tin
Ngày đăng ký   17/11/2006
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   423
Trung bình   7 bài/tuần
Số Từ đã viết   697576
Điểm blog   4901
Số bình chọn blog   0
Đã được xem   4668

Liên lạc
Bạn bè Có 88 bạn
IM   bi_8485
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/khaihoan029 Tình thương và Trách nhiệm. ( 424 )