Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
bonghonggai
Thông tin
Ngày đăng ký   16/08/2008
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   4294967293
Trung bình   2147483647 bài/tuần
Số Từ đã viết   51121
Điểm blog   24
Số bình chọn blog   0
Đã được xem   49

Liên lạc
Bạn bè Có 6 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/bonghonggai Bông Hồng Gai ( 16777213 )