Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
nhockyeuanh
Thông tin
Ngày đăng ký   10/04/2008
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   12
Trung bình   6 bài/tuần
Số Từ đã viết   3802
Điểm blog   12
Số bình chọn blog   0
Đã được xem   44

Liên lạc
Bạn bè Có 5 bạn

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/nhockyeuanh nhock_nho.anh ( 12 )