Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
Thông tin
Ngày đăng ký   04/04/2008
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   10
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   1883
Điểm blog   14
Số bình chọn blog   0
Đã được xem   90

Liên lạc
Bạn bè Có 6 bạn

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/abcsdfg Heo con Bảo Bảo ( 10 )