Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
dizcu
Thông tin
Ngày đăng ký   15/01/2008
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   5
Trung bình   5 bài/tuần
Số Từ đã viết   1603
Điểm blog   51
Số bình chọn blog   0
Đã được xem   39

Liên lạc
Bạn bè Có 13 bạn
IM   nguyen_viet_hung_2512
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/dizcu codon1visao ( 5 )