Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
butchi
Thông tin
Ngày đăng ký   30/12/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   4
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   2169
Điểm blog   36
Số bình chọn blog   0
Đã được xem   79

Liên lạc
Bạn bè Có 2 bạn

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/butchi Bút Chì ( 4 )