Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
anhchangvuitinh8
Thông tin
Ngày đăng ký   09/12/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   57
Trung bình   29 bài/tuần
Số Từ đã viết   8689
Điểm blog   12
Số bình chọn blog   0
Đã được xem   43

Liên lạc
Bạn bè Có 2 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/anhchangvuitinh8 anhchangvuitinh8 ( 57 )