Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
12a5lehoan
Thông tin
Ngày đăng ký   18/11/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   30
Trung bình   30 bài/tuần
Số Từ đã viết   37968
Điểm blog   57
Số bình chọn blog   0
Đã được xem   20

Liên lạc
Bạn bè Có 3 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/12a5lehoan Mot thoi dau yeu ( 30 )