Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
edibui
Thông tin
Ngày đăng ký   07/11/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   12
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   41831
Điểm blog   99
Số bình chọn blog   0
Đã được xem   255

Liên lạc
Bạn bè Có 8 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/edibui Có Anh ! Nơi Ấy ... ( 12 )