05/11/2007, 01:23
Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
gamaidau
Thông tin
Ngày đăng ký   01/11/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   3
Trung bình   3 bài/tuần
Số Từ đã viết   3583
Điểm blog   42
Số bình chọn blog   0
Đã được xem   66

Liên lạc
Bạn bè Có 2 bạn
IM   Gà mái dầu tớ ko biết chat

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/gamaidau Lang thang ( 3 )