Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
Thông tin
Ngày đăng ký   01/11/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   104
Trung bình   5 bài/tuần
Số Từ đã viết   24938
Điểm blog   24
Số bình chọn blog   0
Đã được xem   536

Liên lạc
Bạn bè Có 3 bạn

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/cutidanbau _:¯`'•.¸–¤♣¼→»¶�
�µ¯¯¶¯e→»¶ßa¶ß¥�
�¶£ø/e→»¥øµ♥ •.₪.–♥™¼–~¸.•'
¯:_
( 104 )