Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
Thông tin
Ngày đăng ký   13/10/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   8
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   4156
Điểm blog   9
Số bình chọn blog   0
Đã được xem   55

Liên lạc
Bạn bè Có 1 bạn
IM   nguyenkha_avo
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/khaavo Nguyen Thanh Kha ( 8 )