Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
huyenmark
Thông tin
Ngày đăng ký   08/10/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   188
Trung bình   9 bài/tuần
Số Từ đã viết   214692
Điểm blog   217
Số bình chọn blog   0
Đã được xem   558

Liên lạc
Bạn bè Có 17 bạn
IM   slh_mark
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/huyenmark huyenmark ( 188 )