Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
lop1b2
Thông tin
Ngày đăng ký   14/09/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   8
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   17270
Điểm blog   3
Số bình chọn blog   0
Đã được xem   110

Liên lạc
Bạn bè Có 1 bạn
IM   trungvista
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/lop1b2 ^-^ 11B2-Lớp mà không ai ... ( 8 )