Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
cuongquynh19
Thông tin
Ngày đăng ký   09/09/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   117
Trung bình   5 bài/tuần
Số Từ đã viết   127655
Điểm blog   2618
Số bình chọn blog   0
Đã được xem   694

Liên lạc
Bạn bè Có 63 bạn
IM   trai_dat_viet_tim_giet_nguoi_y
eu
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/cuongquynh19 yeu_quynh_maimai ( 117 )