Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
bacsivu
Thông tin
Ngày đăng ký   03/09/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   16
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   3225
Điểm blog   30
Số bình chọn blog   0
Đã được xem   89

Liên lạc
Bạn bè Có 0 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/bacsivu bacsivu ( 16 )