Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
atulacht
Thông tin
Ngày đăng ký   29/04/2005
Sổ Nhật ký   5
Số bài Nhật ký   1
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   6527
Điểm blog   0
Số bình chọn blog   0
Đã được xem   431

Liên lạc
Bạn bè Có 0 bạn
IM   cht_zone1707

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/kaze Ngày của gió...>< ( 5 )
http://ngoisaoblog.com/hothot Những ngày "nóng nực" nhất ... ( 3 )
http://ngoisaoblog.com/cht2be4u "only you"...^.^ ( 6 )
http://ngoisaoblog.com/all4ucht Chào tất cả mọi người....^_^ ( 4 )
http://ngoisaoblog.com/bademotion Tui đang "bực mình" dzới ... ( 1 )