Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
congly
Thông tin
Ngày đăng ký   11/08/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   21
Trung bình   2 bài/tuần
Số Từ đã viết   8842
Điểm blog   33
Số bình chọn blog   0
Đã được xem   77

Liên lạc
Bạn bè Có 5 bạn

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/congly Dong Da HN ( 21 )