Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
hoatygon
Thông tin
Ngày đăng ký   13/07/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   117
Trung bình   2 bài/tuần
Số Từ đã viết   136514
Điểm blog   1533
Số bình chọn blog   0
Đã được xem   1368

Liên lạc
Bạn bè Có 74 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/hoatygon Trái Tim Vỡ ( 117 )