Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
dangxuanlong
Thông tin
Ngày đăng ký   02/07/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   126
Trung bình   4 bài/tuần
Số Từ đã viết   179006
Điểm blog   415
Số bình chọn blog   0
Đã được xem   460

Liên lạc
Bạn bè Có 22 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/dangxuanlong Hạt Giống Tâm Hồn ( 126 )