Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
catbuisamac
Thông tin
Ngày đăng ký   30/06/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   10
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   9245
Điểm blog   43
Số bình chọn blog   0
Đã được xem   85

Liên lạc
Bạn bè Có 2 bạn
IM   linhhontuongda29m7_6258
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/catbuisamac NHỮNG NGƯỜI SỐNG QUANH TÔI ( 10 )