27/10/2007, 22:02
Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
econg
Thông tin
Ngày đăng ký   17/06/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   92
Trung bình   5 bài/tuần
Số Từ đã viết   43463
Điểm blog   166
Số bình chọn blog   0
Đã được xem   326

Liên lạc
Bạn bè Có 11 bạn
IM   hoangtu_saokim113
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/econg Mr_Crazy Nhokway ( 92 )