Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
dovanhung
Thông tin
Ngày đăng ký   05/06/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   5
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   1311
Điểm blog   30
Số bình chọn blog   0
Đã được xem   165

Liên lạc
Bạn bè Có 14 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/dovanhung hungarmy ( 5 )