Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
a16forum
Thông tin
Ngày đăng ký   27/05/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   39
Trung bình   2 bài/tuần
Số Từ đã viết   40603
Điểm blog   67
Số bình chọn blog   0
Đã được xem   161

Liên lạc
Bạn bè Có 1 bạn
IM   phu_hien2007

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/a16forum ..: A16online :.. ( 39 )