Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
Thông tin
Ngày đăng ký   21/05/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   28
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   101688
Điểm blog   53
Số bình chọn blog   0
Đã được xem   480

Liên lạc
Bạn bè Có 8 bạn

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/aikido AIKIDO-TENSHINKAI ( 28 )