Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
angelordemon1205
Thông tin
Ngày đăng ký   20/05/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   22
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   15574
Điểm blog   18
Số bình chọn blog   0
Đã được xem   207

Liên lạc
Bạn bè Có 2 bạn
IM   angelordemon20022000
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/angelordemon1205 tan man phut choc ( 22 )