Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
Thông tin
Ngày đăng ký   16/04/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   1
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   990
Điểm blog   18
Số bình chọn blog   0
Đã được xem   69

Liên lạc
Bạn bè Có 1 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/aroundtheworld Around The World ( 1 )