Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
5thanhcuchi
Thông tin
Ngày đăng ký   12/03/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   1328
Trung bình   23 bài/tuần
Số Từ đã viết   573776
Điểm blog   6385
Số bình chọn blog   0
Đã được xem   9178

Liên lạc
Bạn bè Có 1356 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/5thanhcuchi 5thanhcuchi ( 1328 )