Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
nvhla
Thông tin
Ngày đăng ký   07/03/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   274
Trung bình   5 bài/tuần
Số Từ đã viết   256016
Điểm blog   4149
Số bình chọn blog   0
Đã được xem   3514

Liên lạc
Bạn bè Có 107 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/nvhla nvhla's - Lạc Quan mà ... ( 274 )