Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
conkienlua
Thông tin
Ngày đăng ký   03/02/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   614
Trung bình   10 bài/tuần
Số Từ đã viết   976260
Điểm blog   3114
Số bình chọn blog   0
Đã được xem   3267

Liên lạc
Bạn bè Có 59 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/conkienlua Con Kiến Lửa ( 614 )