Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
belan
Thông tin
Ngày đăng ký   08/01/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   318
Trung bình   6 bài/tuần
Số Từ đã viết   444000
Điểm blog   918
Số bình chọn blog   0
Đã được xem   3342

Liên lạc
Bạn bè Có 135 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/belan nguoibantriky ( 318 )