Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
amida
Thông tin
Ngày đăng ký   19/04/2005
Sổ Nhật ký   2
Số bài Nhật ký   5
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   10144
Điểm blog   0
Số bình chọn blog   0
Đã được xem   556

Liên lạc
Bạn bè Có 2 bạn
IM   amida_vn
Website  [link]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/amida Alone ( 23 )
http://ngoisaoblog.com/newamida A New Beginning ( 6 )