Xin cảm ơn N.S Nguyễn Ngọc Thiện...

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Thứ Ba, ngày 13 tháng 11, 2007

yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "

Viết lúc: 12:00 AM tác giả: Nhật Thy

0 góp ý

Về quê...

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "

...

Viết lúc: 12:00 AM tác giả: Nhật Thy

0 góp ý

Virgo - Xử Nữ (24/8 - 22/9)

Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:

Thứ Ba, ngày 30 tháng 10, 2007

Virgo - Xử Nữ (24/8 - 22/9)

cái nì là ăn cắp bên blog của ku Tú Bùi..

Viết lúc: 12:00 AM tác giả: Nhật Thy

1 góp ý

Con nít ơi…

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Tình cờ hôm nay lôi trong tủ ra được mấy tấm hình cũ ơi là cũ.. ...

Viết lúc: 12:00 AM tác giả: Nhật Thy

0 góp ý

Khi ta yêu..và đã yêu..!

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
*Bạn gặp mặt người đó,nhưng luôn tỏ ra vẻ thờ ơ, để rồi khi không còn


                          
     
                

Viết lúc: 12:00 AM tác giả: Nhật Thy

0 góp ý

“Friday Review”

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Xin giới thiệu một chút:: “Friday review ” là một chương trình tổ chức định kỳ ...

Viết lúc: 12:00 AM tác giả: Nhật Thy

0 góp ý

I don't want to say goodbye

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "");To view this multimedia content, ...

Viết lúc: 12:00 AM tác giả: Nhật Thy

0 góp ý