LÊ MINH QUỐC - THÔNG ĐIỆP CỦA TÌNH YÊU (trang 3, thơ tình Lê Minh Quốc, NXB trẻ - 1995)

..."Đừng để giăng màng nhện

   Trên trái tim của mình

   Nó sẽ thành củi mục

   Nếu đánh mất niềm tin"...

   Bốn câu thơ trên cho ta thấy sự hoang tàn, trống vắng của con người thật đáng sợ! Cái hay của Lê Minh Quốc là màng nhện giăng trên trái tim tạo cho ta cái cảm giác bị giam cầm từ mọi thế lực của cuộc đời hoặc giả sự thờ ơ từ phía đôi nam nữ, từ những kẻ còn lẻ loi mà làm giá quá cao để rồi buông xuôi theo ngày tháng mỏi mòn, già nua. Bằng chứng là "Nó sẽ thành củi mục/Nếu đánh mất niềm tin' dự báo cho những người yêu nhau hãy tranh thủ thời giờ, niềm tin để yêu và để sống.

HÀN QUỐC VŨ