CUỘC SỐNG QUA LĂNG KÍNH CỦA TÔI - LIFE THROUGH MY LENS

 NHÀ XUẤT BẢN HẢI PHÒNG - HAI PHONG PUBLISHING HOUSE

by QUOC VU HAN

1. Che đậy tội lỗi bằng bàn tay, tự thú nhận bằng đôi mắt.

To be covered sin by the hands, to be acknowledged yourself by the eyes.

2. Có để có thì có như không.

Having something which is meaningless, it is nothing.

3. Trùm lười biếng, trùm ăn mày.

A lazyleader, he will be a leader of the beggars.

  (Every time you read three sentences)

Thank you!