TÔI MUỐN...

TÔI MUỐN NGƯỜI TA CHỬITÔI BẰNG GIỌNG ĐIỆU CĂM HỜN CAY ĐỘC

MỘT THẰNG NGU LẮM TẬT LẮM NGHỀ

SAO NGƯƠI KHÔNG THẤT BẠI KHI LÒNG KIÊU NGẠO?

ĐÁNH ĐẬP NGƯƠI, TRÙ DẬP LÊN NGƯƠI

THẰNG BẤT TÀI NHỐ NHĂNG KỆCH CỠM

HÃY CÚT ĐI KHỎI TRÁI ĐẤT NÀY!

ĐỪNG LÊ BƯỚC ĂN MÀY TÌNH YÊU NỮA!

KHẮP TRẦN GIAN PHỈ NHỔ MỈA MAI NGƯƠI.

                                                             HÀN QUỐC VŨ