Thơ HÀN QUỐC VŨ

EM ĐÃ GHEN

Em đã ghen rồi tức đã yêu

Giận dỗi càng hơn mỗi lúc nhiều

Chỉ muốn một mình không san sẻ

Càng hay nũng nịu với người yêu.